Politika privatnosti i sigurnosti podataka

Vaša privatnost je jako važna za nas!

Politika privatnosti i sigurnosti podataka

OBAVIJEST O PRIKUPLJANJU I OBRADI OSOBNIH PODATAKA

U skladu sa zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti fizičkih osoba u pogledu obrade osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka, te stavljanju izvan snage Direktivom 95/46/EC (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR), te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka, sve informacije u vezi prikupljanja i obrade osobnih podataka navedene su u nastavku:

Prije svega, treba naglasiti da AMADRIA PARK predstavlja hrvatski brend hotela, točnije udruge koje pružaju usluge u hotelijerstvu – Milenij hoteli d.o.o. Opatija i Solaris d.d. Šibenik.

Voditelj obrade osobnih podataka:

Milenij hoteli d.o.o., Ulica Viktora Cara Emina 6, 51410 Opatija, OIB: 78796880101

E-mail: info@amadriapark.com; tel: +385 51 278 021 (hotelski smještaj u Opatija, Zagreb i Lovran)

Solaris d.d. Hoteli Solaris 86, 22 000 Šibenik, OIB: 26217708909, info@amadriapark.com,
tel: +385 22 361 001(hotelski smještaj u Šibeniku i Trogiru)

(u daljnjem tekstu pod zajedničkim nazivom: AMADRIA PARK)

Službenik za zaštitu osobnih podataka:

Informacije su uvijek dostupne na web stranici: www.amadriapark.com

E-mail: szop@amadriapark.com, tel: 051/323 605

Osobni podaci koje AMADRIA PARK obrađuje, svrha i pravna osnova takve obrade, legitimni interesi voditelja obrade:

1) Osobni podaci koji se obrađuju u skladu sa zakonom:

 1. ime i prezime
 2. grad, država i datum rođenja
 3. državljanstvo
 4. vrsta i broj identifikacijskog dokumenta
 5. prebivalište (privremeni boravak) i adresa
 6. datum i vrijeme dolaska i odlaska iz objekata
 7. spol
 8. podaci o oslobađanju od plaćanja boravišne pristojbe ili smanjenju plaćanja boravišne pristojbe: o stupnju invaliditeta, obrazovanju, zaposlenju, članovima uže obitelji stanovnika turističke općine ili grada, korištenju usluga socijalne skrbi, članstvu u međunarodnim organizacijama mladih , itd.

Svrhe obrade gore navedenih osobnih podataka su:

 • praćenje izvršavanja obveze prijave i odjave turista od strane osobe odgovorne za prijavu i odjavu sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi i Pravilniku o načinu vođenja evidencije posjetitelja te o obliku i sadržaju obrasca za prijavu posjetitelja Turističkoj zajednici vođenje evidencije, obračunavanje i naplata boravišne pristojbe sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi i Zakonu o carinskoj službi
 • knjigovodstvo ili vođenje registra gostiju od strane pružatelja usluga smještaja, kao i praćenje izvršavanja tih obveza od strane inspekcijskih tijela sukladno Zakonu o ugostiteljstvu, Pravilniku o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra gostiju i popisa gostiju te Zakonu o turističkoj inspekciji
 • prijavu stranaca u Ministarstvu unutarnjih poslova te praćenje ispunjavanja ove obveze od strane inspekcijskih tijela sukladno Zakonu o strancima i Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima vođenje registra turista od strane Turističke zajednice te statističku obradu i izvješćivanje sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi i Zakonu o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
 • nadzor nad poslovanjem pružatelja usluga smještaja u području koje se odnosi na zakonitost obavljanja njihovih poslova vezanih uz obavljanje registriranih usluga te poštivanje zakona o porezima i drugih propisa koji se odnose na javne poslove sukladno Zakonu o carinskim službama, Općem poreznom zakonu i Zakonu o inspekcijskom nadzoru u cestovnom prometu i cestama
 • nadzor nad poslovanjem pružatelja usluga smještaja u području koje se odnosi na zakonitost obavljanja njihovih poslova vezanih uz obavljanje registriranih usluga te poštivanje zakona o porezima i drugih propisa koji se odnose na javne poslove sukladno Zakonu o carinskim službama, Općem poreznom zakonu i Zakonu o inspekcijskom nadzoru u cestovnom prometu i cestama
 • nadzor nad poslovanjem pružatelja usluga smještaja u području koje se odnosi na zakonitost obavljanja njihovih poslova vezanih uz obavljanje registriranih usluga te poštivanje zakona o porezima i drugih propisa koji se odnose na javne poslove sukladno Zakonu o carinskim službama, Općem poreznom zakonu i Zakonu o inspekcijskom nadzoru u cestovnom prometu i cestama

Kako bismo identificirali goste i prikupili gore navedene podatke, tražimo osobnu identifikaciju, ali ne zadržavamo njenu kopiju.

2) Osobni podaci koji se obrađuju u svrhu komunikacije s gostima:

 1. broj telefona i/ili e-mail adresu

Podaci se obrađuju u svrhu održavanja komunikacije vezanih uz usluge hotelskog smještaja, jer je to potrebno za izvršenje ugovora između AMADRIA PARK-a i gosta(a).

3) Osobni podaci vezani uz ispunjavanje financijskih obveza gosta:

 1. ovisno o načinu plaćanja, podacima o kreditnoj kartici ili podacima o računu s kojeg se vrši plaćanje

Podatke obrađuje Služba računovodstva u svrhu osiguranja plaćanja, a ova obrada je nužna kako bi se osiguralo izvršenje ugovora između AMADRIA PARK-a i gosta te poštivanje obveza propisa koje uređuje računovodstvo.

Primatelji osobnih podataka/kategorije primatelja:

Radi ispunjavanja zakonskih obveza, pojedini osobni podaci gostiju dostavljaju se, a u svrhu obavljanja nadzora temeljem zakonskih ovlasti, predaju Turističkoj zajednici nadležnoj za područje na kojem se smještaj nalazi, Hrvatskom nacionalnom turističkom društvu. Odbor i javna tijela – Ministarstvo unutarnjih poslova, Carinska uprava, Porezna uprava, Ministarstvo turizma i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

Razdoblje pohrane osobnih podataka:

Osobni podaci koji se obrađuju sukladno zakonu čuvaju se 10 godina, a 11 godina za podatke koji se pohranjuju uz izdanu potvrdu sukladno Zakonu o računovodstvu i podatke o računima i kreditnim karticama. Statističke analize i informacije se čuvaju i pohranjuju trajno.

Podaci koji se obrađuju za potrebe komunikacije čuvaju se u razdoblju od najmanje pet godina počevši od kraja te godine, odnosno do kraja boravka gosta u hotelu.

Ako ne postoje posebni ili pravni razlozi za pohranu osobnih podataka dulje od predviđenog, podaci se brišu u godini koja slijedi nakon najkraćeg razdoblja pohrane.

Davanje osobnih podataka uvjet je nužan za pružanje usluga za koje je obrada osobnih podataka zakonska obveza AMADRIA PARK-a, odnosno uvjet za ostvarivanje određenih prava kada su ta prava vezana uz osobne podatke koji se otkrivaju nadležnim tijelima. Ako gost ne dostavi potrebne osobne podatke, AMADRIA PARK neće moći ispuniti svoje zakonske obveze niti osigurati da gost može ostvariti određena prava.

AMADRIA PARK ne primjenjuje automatizirano donošenje odluka.

Prava u vezi s obradom osobnih podataka:

Sljedeća prava su vam zajamčena u svakom trenutku:

 • Pravo pristupa osobnim podacima – imate pravo na potvrdu od AMADRIA PARK-a o tome obrađuju li se vaši osobni podaci, informacije o svrsi takve obrade, kategorijama podataka koji se obrađuju, primateljima, razdoblju pohrane i postojanju prava u slučaju zahtjeva za ispravkom , brisanje, ograničenja obrade ili pritužbe.
 • Pravo na ispravak – imate pravo zahtijevati ispravak netočnih podataka ili popuniti nepotpune podatke koji se odnose na vas.
 • Pravo na brisanje– imate pravo zahtijevati od AMADRIA PARK-a brisanjeosobnih podataka koji se odnose na vas pod određenim uvjetima, osim ako je pohrana takvih podataka propisana zakonom.
 • Pravo na ograničenje obrade osobnih podataka – imate pravo zahtijevati od AMADRIA PARK-a da ograniči obradu podataka koji se odnose na vas pod određenim uvjetima.
 • Pravo na pritužbu na obradu – imate pravo podnijeti pritužbu u vezi s obradom svojih osobnih podataka.
 • Pravo na prijenos informacija– imate pravo prenijeti svoje osobne podatke drugom voditelju obrade, a ako je to tehnički izvedivo, takav prijenos će se obaviti na automatiziran način.
 • Pravo prigovora nadzornom odboru: Croatian Personal Data Protection Agency, Martićeva ulica 14, HR – 10 000 Zagreb, tel: 00385 (0)1 4609-000, fax 00385 (0)1 4609-099, E-mail: azop@azop.hr, web: azop.hr

Sva navedena prava možete ostvariti u bilo kojem trenutku pisanim kontaktom u AMADRIA PARK, korištenjem kontakt podataka navedenih u ovoj obavijesti ili kontaktom s službenikom za zaštitu osobnih podataka.

Amadria Park Karijere
Skip to content